Pagina de startare Ad favoritesAcasă                   

Actual                   

Interviuri              

Cultură                 

Bravos                  

Activităţi              

Criminal                

Colaborarea         

Odihna                  

Scurt pe web        

Vreau să ştiu        

Horoscop              

Tapete cu peisaje 

Forum Minerva     

Cartea de oaspeţi

ICQ 2 Go              

Teste psihologice


Google Tinerii Sorocii

Tinerii Sorocii - revista tinerilor
Plaseză buton pe saitul

   
 

La o ceaşcă de cafea cu…

Vasile BAŞ: „Măsura succesului meu
este succesul elevilor mei”
 

Epopeea alegerii directorului liceului „Constantin Stere” a luat sfârşit. După mai multe luni de incertitudine, după mai multe procese de judecată s-au pus punctele pe „i” – liceul are un nou director, care se numeşte Vasile Baş. Acum este foarte important ca spiritele, care au pus stăpânire un amar de vreme pe această instituţie de învăţământ, să se liniştească şi ca toţi, elevii şi profesorii, să facă „front” comun pentru a readuce liceului faima de altă dată... Acum toată lumea este cu ochii pe domnul Baş şi era normal ca şi redacţia „Observatorului de Nord” să-l invite la o ceaşcă de cafea, pentru ca într-un dialog sincer şi deschis să elucidăm nişte teme interesante pentru publicul larg. 

- Domnule Vasile Baş, care vor fi sau, mai bine zis, care sunt primele acţiuni întreprinse în noua Dumneavoastră calitate de director al liceului?

- Eu consider că pentru început trebuie să realizăm două obiective de bază: unu - disciplina muncii angajaţilor şi elevilor, fiindcă de la disciplină încep toate celelalte şi doi - sporirea calităţii orelor, implicarea elevilor în munca de cercetare or, doar în acest caz vom obţine rezultate înalte şi se va menţine prestigiul liceului.

- De altfel, care este misiunea liceului?

- Misiunea liceului teoretic „C. Stere”, Soroca este: interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, şi implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor şcolii; formarea personalităţii elevului în baza valorilor sociale, exprimate în norme de comportament social şi a cunoştinţelor (teoretice, istorice, estetice) exprimate în norme de comportament bazate pe valorile etern umane - Adevărul, Binele, Frumosul, Pietatea, Toleranţa - acţiune cu tendinţă permanentă de apropiere a elevului de valorile fundamentale ale omenirii; educarea spiritului civic, personalităţii activ integrate în mediul socio-uman.

- Aceasta este, probabil, o sarcină strategică, dar care sunt obiectivele propuse spre realizare în acest an de învăţămînt?

- Obiectivele înaintate de către direcţia liceului, discutate şi aprobate la Consiliul Profesoral: democratizarea, umanizarea procesului educaţional prin diverse proceduri de asigurare a calităţii, transformarea şcolii într-o comunitate reală de însuşire a democraţiei,evidenţierea oportună şi dezvoltarea orientată a aptitudinilor copiilor şi adolescenţilor până la nivelul incipient al activităţii de creaţie, dezvoltarea liberă a personalităţii în baza valorilor culturii naţionale şi universale, organizarea mediului de învăţare şi facilitarea proceselor de învăţare prin cercetarea, aplicarea metodelor orientate spre calitate în învăţământ, finalizat de o evaluare calitativă, dezvoltarea capacităţii de autodeterminare conştientă şi de autoapreciere obiectivă de către elevi a propriilor lor aspiraţii, alegerea justă a căilor de pregătire profesională ulterioară,promovarea noutăţilor pedagogice cu scopul ridicării gradului de pregătire profesională a cadrelor didactice, adaptat la cerinţele impuse de societate, integrarea tehnologiilor de informaţie şi comunicare în situaţiile formale de învăţare şi toate practicile profesionale, colaborarea cu părinţii şi alţi parteneri sociali, dezvoltarea parteneriatului între şcoli, societate şi instituţiile superioare de învăţământ.

- Din cele relatate de Dumneavoastră am observat că puneţi accent pe calitatea învăţământului. Ce aveţi în vedere atunci când vorbiţi despre sporirea calităţii învăţământului?

- La etapa actuală problema calităţii constituie una din sarcinile principale ale învăţământului. Această problemă are caracter pluridimensional şi include calitatea predării, calitatea personalului şi a curriculum-ului, calitatea învăţării ca rezultat al predării, calitatea infrastructurii şi a mediului educaţional. Calitatea activităţii personalului didactic constituie premisa asigurării calităţii învăţământului prin calitatea instruirii elevilor. În perioada când învăţământul superior devine un învăţământ de masă, când creşte numărul instituţiilor şi numărul studenţilor, problema calităţii pregătirii elevilor, a respectării principiilor echităţii sociale devin probleme esenţiale în activitatea liceelor. Calitatea studiilor depinde în mare măsură de capacităţile şi motivaţia celor ce completează rândul elevilor, celor ce vor să realizeze învăţământul preuniversitar. În aceste condiţii se accentuează necesitatea realizării principiului continuităţii şi consecutivităţii dintre învăţământul secundar şi cel superior. Un alt component important al calităţii îl constituie infrastructura instituţională şi calitatea mediului educaţional, component ce ţine de cultura instituţională a calităţii, de locul şi rolul bibliotecilor, de fondul naţional, de fondul cultural si arhitectural. Un loc aparte în mediul educaţional aparţine bibliotecilor, unde se adună, se cataloghează un fond de carte şi se transformă intr-un “nod vital” al instituţiei de invăţământ, se realizează interdependenţa dintre cei ce acordă informaţii şi beneficiarii ei. De activitatea bibliotecilor în mare măsură depinde calitatea procesului educaţional. Bibliotecile constituie un mediu benefic intelectual instituţional şi comunitar în care se cultivă cultura institutională a calităţii.

urmare

Consemnare Victor COBĂSNEANU

 
   
partineri

Prognoza meteo pe rp5.ruRambler's Top100

Site is created within the framework of project CRT "Dacia" about the support to young people of the Soroki region

Sugestii webautoruluiICQ webautorului                                          Retipărirea articolelor fără permisiunea "OdN" este interzisă